پروژه های معماری

a villa between two trees
ویلایی در میان درختها

مسکونی 1402

an apartment in 104 st.
اپارتمانی در بن بست شقایق

مسکونی 1402، در حال ساخت

a villa near a neighbour
ویلایی در جوار یک همسایه

مسکونی 1402، در حال ساخت

facade design, Guilan T.A.M
تعاونی کارکنان نظام مهندسی گیلان

طراحی نما 1402

weaved curtain apartment interior
فضا داخلی اپارتمان پرده بافت

مسکونی 1402، ساخته شده

weaved curtain apartment
اپارتمان پرده بافت

مسکونی 1402، ساخته شده

villa for Mr. & Mrs. Sanjabi
ویلای خانواده سنجابی

مسکونی ویلایی 1402، در حال ساخت

work + culture + living
کار + فرهنگ + زندگی

مسکونی تجاری 1402

Apartment in Anzali
اپارتمان منطقه ازاد انزلی

مسکونی 1401، در حال ساخت

a villa in joukoulbandan
ویلایی در جوکولبندان

مسکونی ویلایی 1401

Mehr Clinical Lab
آزمایشگاه مهر

طراحی داخلی 1401، ساخته شده

Sobhan Daroo co. entrance gate
ساختمان ورودی کارخانه سبحان دارو

اداری صنعتی 1401، در حال ساخت

a house in Saghari Sazan
یک خانه مسکونی در ساغری سازان

مسکونی 1401

Apartment in GolestanShomali st.
برج مسکونی گلستان شمالی

مسکونی 1401

an apartment in Lahijan
طراحی نما اپارتمانی در لاهیجان

مسکونی 1401، در حال ساخت

Payband co. Facade design
طراحی جداره کارگاه بتن پی بند

تجاری 1401، ساخته شده

Nilli Beauty Salon
ارایشگاه نیلی

تجاری 1400، ساخته شده

an apartment in Gholipoor st.
آپارتمانی در کوچه های خیابان قلیپور

طراحی نما 1400

dermis clinic
کلینیک درمیس

طراحی داخلی 1400، ساخته شده

renovation of a unit in tavoos tower
بازسازی واحدی در برج طاووس

مسکونی 1400، ساخته شده

an apartment based on vernacular architecture
اپارتمان 170

مسکونی 1399، ساخته شده

Ferdosi cultural center
مسابقه خرد سرا فردوسی

فرهنگی 1399

renovation of 157 st. house
بازسازی ساختمان ویلایی 157

طراحی داخلی 1399، ساخته شده

villa + beauty salon + music room
یک خانه+آموزشگاه+آرایشگاه در نجف آباد

ویلایی، تجاری 1399

renovation of a unit in s'aadat abad
بازسازی واحد مسکونی سعادت اباد

طراحی داخلی 1398، ساخته شده

renovation of a unit in kadoos residence
بازسازی واحد مسکونی مجتمع کادوس

مسکونی 1398، ساخته شده

infinite pool
باشگاه آبی بینهایت

ورزشی 1397، ساخته شده

alvan market
هایپر مارکت الوان الوان

بازسازی 1397

Bris Commercial and official
ساختمان تجاری اداری بریس

اداری تجاری 1396

Boloori's Carpet Market
فرش بلوری

تجاری 1396

Plasco Commercial complex
ایده برای جایگزینی پلاسکو

تجاری 1396

An apartment in 149st.
آپارتمان 149

مسکونی 1395، ساخته شده

Interior spaces of 149 apartment
فضای داخلی 149

طراحی داخلی 1395، ساخته شده

Holy Defense Museum
مسابقه موزه دفاع مقدس

موزه، نمایشگاه 1395

C.E.O. of Lorestan
نظام مهندسی لرستان

اداری 1394

Entrance of Guilan university
ورودی دانشگاه گیلان

المان شهری 1394

A chapel in "Sea trips" park
نمازخانه بوستان سفرهای دریایی

مذهبی 1394

Romak, trading center for vegetables
بورس میوه و تره بار روماک

اداری 1393

Alghadir residential
مجتمع مسکونی الغدیر قم

مسکونی 1393

City Hall of Tehran
سیتی هال تهران

اداری فرهنگی 1393

C.E.O. of Ghom
نظام مهندسی قم

اداری 1392

An apartment in 124st.
آپارتمان 124

مسکونی 1391، ساخته شده

130 st. apartment facade design
طراحی نما ساختمان مسکونی خیابان 130

مسکونی 1392، ساخته شده

Dr. Koosha's clinic
مطب دکتر کوشا

طراحی داخلی 1390، ساخته شده